× HOME ABOUT US CONTACT US FAQ FOR EMPLOYER LOGIN SIGN UP
  • HOME
  • ABOUT US
  • LOGIN
  • SIGN UP
  • MENU
  • เกี่ยวกับ WorkRead.com

    WorkRead.com ดำเนินงานโดย บริษัท พี.โอ.ที. โฮลดิ้ง ที่ให้บริการเว็บไซต์งานชั้นนำสำหรับบริษัทห้างร้าน ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SME และบริษัทขนาดเล็กในทุกจังหวัดทั่วประเทศลงประกาศรับสมัครงาน และให้ผู้ที่สนใจสมัครงานเข้ามาคนหางาน รวมทั้งฝากประวัติออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ เข้ามาดูประวัติและติดต่อกับผู้สมัครงานได้โดยตรง WorkRead.com เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทีต้องการสมัครงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ในตำแหน่างงานในจังหวัดต่างๆ มีโอกาสได้รับการทำงานมากขึ้น