× HOME ABOUT US CONTACT US FAQ FOR EMPLOYER LOGIN SIGN UP
 • HOME
 • ABOUT US
 • LOGIN
 • SIGN UP
 • MENU
 • WorkRead.com
  × HOME ABOUT US CONTACT US FAQ FOR EMPLOYER LOGIN SIGN UP
 • HOME
 • ABOUT US
 • LOGIN
 • SIGN UP
 • MENU
 • หางานมากกว่า 2,113 ตำแหน่ง

  Country/ ประเทศ

  City/ จังหวัด

  Job Category/ หมวดหมู่

  Employment Type/ ประเภทงาน

  ท่านผู้สนใจใช้งาน ที่ ติดปัญหาต่างๆ เช่น ใช้งานยาก สมัครไม่ได้ ข้อมูลหาย หรือ เกิดปัญหา อื่นๆ กรุณา แจ้งให้ ผู้ดำเนินการทราบได้ที่ 098 829 9193 จะเป็นพระคุณยิ่ง

  JOBS UPDATE/ งานมาใหม่

  แสดงงานทั้งหมด


  Bootstrap Example
  ×

  โครงการ WorkRead.com เว็บไซต์ศูนย์กลางการหางานและการรับสมัครงาน

  เนื่องด้วยในทุกๆปี จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางานประจำ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ หรือนักศึกษาที่ต้องการหางานชั่วคราวทำ (Part-time) ในแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
  คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.WorkRead.com ขึ้น เพื่อให้บริษัทห้างร้าน ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ SMEs และบริษัทขนาดเล็กในทุกจังหวัดทั่วประเทศสามารถลงประกาศรับสมัครงาน และให้ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถเข้ามาฝากประวัติได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ
  เข้ามาดูประวัติและติดต่อกับผู้สมัครงานได้โดยตรง โดย WorkRead.com เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการสมัครงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ในตำแหน่งงานในจังหวัดต่างๆ มีโอกาสได้รับการทำงานมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งผู้สมัครและผู้ประกาศรับสมัครงาน จะไม่เสียค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชม www.WorkRead.com และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในการหางานและรับสมัครงาน

  ขอแสดงความนับถือ
  คณะผู้จัดทำ WorkRead.com